Afiş – Poster

Afiş bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanıdır. Afiş, reklam yapmak, bir oyun, sergi, ürün ve benzerlerinin duyurulmasında kullanılır. Kısa ve çarpıcı bir metnin, sade ve resimle beraberliği afişin temel kavramıdır.

– Afiş dikkat çekmelidir.
– İzleyiciyi bilgilendirmeli ve / veya istek uyandırmalıdır.
– Harekete geçirici ve eyleme itici olmalıdır.
– Hedef kitleye göre düzenlenmeli, anlaşılır bir dil bütünlüğüne sahip olmalıdır.